Veikkauksen tuottoja ehdotetaan siirrettäväksi valtion budjettiin

Helli LakolaHelli Lakola

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemän selvityksen perusteella Veikkauksen tuotot tulisi siirtää valtion budjettiin, ilmenee KKV:n 17.2.2021 julkaisemasta loppuraportista.

KKV käynnisti keväällä 2019 oman rahapelihankkeensa, jossa tarkastelun alaiseksi asetettiin suomalainen rahapelaaminen osana kansantaloutta hyötyjen ja haittojen vertailun näkökulmasta. Raportista käy muun muassa ilmi, että Veikkauksen monopoliin perustuva yksinoikeusjärjestelmä edellyttää, että pelaamisesta aiheutuvia haittoja olisi pitänyt ehkäistä ja vähentää tavoitteellisemmin jo aiemmin kuin mitä on tapahtunut.

veikkaus tuotot suomen valtiolle kuvituskuva

Yksi keskeinen näkemys Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksistä raportissa on, että Veikkauksen tuotot tulisi siirtää Suomen valtion budjettiin. Tällä pyrittäisiin tukemaan ohjausjärjestelmän tavoitetta, johon kuuluu olennaisesti niin hyötyjen kuin haittojen puntarointi koko kansantalouden näkökulmasta. Kun hyötyjä ja haittoja puntaroidaan rinnakkain, osaoptimoinnin riskin tulisi pienentyä.

Veikkauksen rahapelitoiminnan hyödyt näyttäytyvät kaikista selkeimmin yhtiön tuottoina. Rahapelaamisesta syntyvät haitat sen sijaan rasittavat niin kansantaloutta, mutta myös julkisen sektorin menoja ja vähentävät muita tuloja. Lisäksi monien Veikkauksen tuottojen edunsaajien, kuten järjestöjen, rahoitus ei olisi riippuvainen suoraan siitä, kuinka paljon suomalaiset häviävät Veikkauksen peleihin. Tämän uskotaan tuovan ennakoitavuutta ja vakautta edunsaajien rahoitukseen.

KKV:n tutkimusprofessori Mika Malinranta kommentoi julkaisussa, että kun rahapelaamisesta syntyviä haittoja pyritään aktiivisesti vähentämään, Veikkauksen edunsaajat eivät pysty ennakoimaan rahoitustaan ja haittojen torjuminen aiheuttaisi väistämättä suuren vaikutuksen edunsaajille jaettavien tuottojen määrään.

Rahapelimonopoli on ainoastaan EU-tasolla oikeutettu, mikäli se pyrkii aktiivisesti vähentämään haittoja. Tällä hetkellä siis Suomessa on ristiriita tässä, mikä on herättänyt jo aiemmin keskustelua Veikkauksen vastuullisuudesta.

Jatkossa omistajaohjauksen päävastuu sosiaali- ja terveysministeriölle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisu ottaa myös kantaa siihen, kenen vastuulla omistajaohjaus tulisi tulevaisuudessa olla. KKV ehdottaakin päävastuun siirtyvän valtioneuvoston kanslialta sosiaali- ja terveysministeriölle, sille sillä on jo nykyisi vastuu rahapelihaittojen seurannasta, tutkimuksesta, arvioinnista sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä.

Muutoksen perimmäinen tarkoitus on mukailla alkoholipolitiikkaa, sillä sosiaali- ja terveysministeriöllä on jo vastuullaan Alko Oy:n omistajaohjaus. Lisäksi ministeriöllä on parhaat edellytyksen ohjata myös Veikkaus Oy:n toimintaa siihen suuntaan, että rahapelaamisesta aiheutuisi entistä vähemmän haittaa niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.

EU: Monopoli on laillinen ainoastaan jos se ehkäisee ja vähentää tehokkaasti rahapelaamisen haittoja

Suomi aikoo uudistaa arpajaislakinsa vuoden 2021 aikana, jonka keskiössä olisivat rahapelihaittojen entistä parempi torjuminen, sekä Veikkauksen monopolin kanavointikyvyn turvaaminen. Yksi merkittävä uudistus olisi, että peliautomaattien sijoittelua ja käyttöä tulisi suunnitella niin, että haitat olisivat mahdollisimman pieniä niin alaikäisille kuin haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Lakiuudistus ei suinkaan ole aivan tuulesta temmattu, sillä, Euroopan Unioni on linjannut, että rahapelimonopoli on sallittu ainoastaan sillä ehdolla, että sen avulla voidaan tehokkaasti estää ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Naapurimaamme Ruotsi päätti vuoden 2019 alusta siirtyä yksinoikeusjärjestelmästä lisenssijärjestelmään, mikä teki Suomesta ainoan EU-maan, jossa yhdellä yhtiöllä on monopoliasema.

Suomessa onkin koko maailman kattavin rahapelimonopoli, sekä samaan aikaan maailman neljänneksi eniten pelikatettua per asukas. Pelikatteella tarkoitetaan pelaajien nettotappioita, tässä tapauksessa Veikkaukselle. Yhtiö tekikin vuonna 2019 yli 1,7 miljardin pelikatteen.

Tummalla pilvellä on kuitenkin hopeareunuksensa, sillä vaikka suomalaisten tekemä pelikate on noussut vuosi vuodelta, rahapeliongelmat eivät ole kuitenkaan yleistyneet ja riskitason pelaaminen on vähentynyt. Tämän on todennäköisesti aiheuttanut pelaamisen muuttuminen entistä satunnaisemmaksi.

KKV kiittelee, että arpajaislain uudistuksessa on otettu huomioon hyvin sen ehdottomat toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. Toimia ovat olleen muun muassa vastuullisuustyökalut, tunnistautuminen rahapeliautomaateilla ja rahapelien markkinoinnin uudistaminen. Tunnistautuminen Veikkauksen peliautomaateilla tuli pakolliseksi vuoden 2021 alussa.